Yazı Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 19:52 Bu yazı 428 kez okundu
 
İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE OLASI NETİCELERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
AV. FURKAN AKTI
 
 

İş hayatında şahit olduğumuz sorunlardan bir tanesi, işçinin çalıştığı koşullarda esaslı değişiklik yapılması ve bu değişiklik kapsamında ortaya çıkan menfi durumlardır. Tayin suretiyle işçinin işyerinin değiştirilmesi veya işçinin yaptığı işin niteliğindeki değişiklik –örneğin satış elemanı olarak çalıştırılan bir kimsenin şoför olarak veya yolcu hizmetleri bölümünde çalıştırılması ve benzeri durumlar- çalışma koşullarında esaslı değişiklik örneklerinden bazılarıdır.

Özellikle işverenler tarafından sıklıkla kullanılan ve işçi aleyhine sonuçlar doğuran bu hususlar; kanunen ele alınmış, esasen izlenilmesi gereken usul ve bu usul uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanunu’nun  Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlığı altında yer alan 22. Maddesinde: “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.” denilmek suretiyle işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik halinde izlenilmesi gereken yol belirlenmiştir.

Bu maddenin izahını yapmak gerekirse, öncelikli olarak değinilmesi gereken nokta, çalışma koşullarının oluşumu olacaktır. Bilmemiz gerekiyor ki çalışma koşulları yalnızca yazılı olarak iş sözleşmesi gibi yahut personel yönetmeliği şeklindeki kurallardan oluşmamaktadır. Özellikle işyerinde uygulanagelen ve artık o işyerinde teamül halini alan durumlar da çalışma koşullarını oluşturmaktadır. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Değinilmesi gereken ikinci husus, işçinin çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, bunun ancak işçiye yazılı olarak bildirilmesiyle geçerlilik kazanacağıdır. Eğer işçiye yazılı olarak bildirimde bulunulmaz ise yapılan değişiklik işçileri hiçbir surette bağlamayacaktır. Binaenaleyh, işçiye sözlü olarak çalışma koşullarının değiştiği bildirilir ve işçi bu koşullarda çalışmaya devam etmezse, işveren iş  sözleşmesini haklı olarak feshedemeyecektir. Bu durum, gerek işverenler gerekse işçiler bakımından oldukça önem arz etmektedir.

İşverenin, çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını, işçiye yazılı olarak bildirmesi halinde iki durum söz konusu olacaktır. Birinci ihtimalde, işçi 6 günlük süre içerisinde dilerse değişikliği kabul edip yeni çalışma koşullarına adapte olarak işyerinde çalışmaya devam edebilecektir. Bu durumda her şey usul ve yasaya uygun olacağından, esaslı değişiklikler hakkında işveren aleyhine bir netice doğmayacaktır. İkinci ihtimal ise işçinin değişiklik önerisini kabul etmemesidir. Bu ihtimalde işveren, çalışma koşullarındaki değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilecektir.

Bilinmelidir ki işveren yazılı bildiriminde, mutlaka çalışma koşullarında değişiklik yapılmasının gerektiren geçerli nedeni belirtmelidir. (Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2009/20421 Karar No:2010/9324 künyeli kararından anlaşıldığı üzere yüksek mahkeme de bu şekilde düşünmektedir.) Aksi halde çalışma koşulları değişse de, -örnek vermek gerekirse işçinin tayin sebebiyle yeni işyerine nakli yapılır ve işçi atandığı yere gitmez ise- bu durum devamsızlık sayılmayacak, yasal ve haklı bir mazeret sayılacaktır. O halde, işçinin iş koşullarındaki esaslı değişikliği kabul etmemesi halinde, işveren ya bu değişikliği yapmaktan vazgeçecektir yahut iş akdini feshetmek zorunda kalacaktır.

İlk halde her şey tatlıya bağlanıyorken ikinci halde, işveren aleyhine ve işçi lehine sonuçlar doğacaktır. Bu sonuçlara kısaca değinmek gerekirse; işçi kıdem tazminatının yanı sıra, sözleşmenin feshine bağlanan tüm haklarını isteyebilecektir. Buna ihbar tazminatı, ödenmemiş fazla çalışmalar, kullandırılmayan izinler, hafta tatilinde veya ulusal bayram tatillerinde yapılan çalışmalar dahildir. Bunun dışında eğer işçinin iş güvencesinden yararlanma koşulları varsa feshin geçersizliği ve işe iadenin talep edilebilmesi de mümkündür. Başka bir ifadeyle, işverenin işyeri çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak istediği durumlarda, işçinin feshe zorlanmasından ziyade, sözleşmenin fesih riski işverene yüklenmektedir. Böylece iş hukukunda usulün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi için avfurkanakti@mail.com adresinden ve 05538262323 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 
 
 
Etiketler: İŞÇİNİN, ÇALIŞMA, KOŞULLARINDA, ESASLI, DEĞİŞİKLİK, YAPILMASI, VE, OLASI, NETİCELERİ, HAKKINDA, KISA, BİR, HUKUKİ, SOHBET,
Yorumlar
Diğer Yazılar
COVİD 19(CORONA) SALGINI NEDENİYLE EKONOMİK OLARAK SIKINTIYA DÜŞEN VATANDAŞLARIMIZ, İŞYERİ VEYA EV KİRALARINDA İNDİRİM YAPILMASINI MAHKEME ARACILIĞIYLA İSTEYEBİLECEKTİR
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE TECAVÜZÜN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİBİNİN BAŞVURACAĞI YOLLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ SÖZLEŞMELERİNE EK OLARAK YAPILAN DEPREM VE SAİR SİGORTA POLİÇELERİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE YENİLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KİMDE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME NEDENLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİNDEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR ARACA, SUÇTA KULLANILDIĞI İHTİMALİNE DAYANILARAK HAKSIZ YERE EL KONULMASI VE ARAÇ SAHİBİNİN TAZMİNAT HAKKI HUSUSUNDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KUSURUN ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLARAK VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYDOLMAYANLARA VE KANUNUN ARADIĞI SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYENLERE VERİLECEK CEZALAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BONO, POLİÇE, ÇEK GİBİ SENETLERİNDEKİ “MALEN” VE “NAKDEN” KAYITLARININ NİTELİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE ALINACAK CEZAYA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN VE YETERLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAĞMA VE HIRSIZLIK SUÇLARININ MEYDANA GELİŞ FARKLARI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EDEPSİZ, AHLAKSIZ ŞEKLİNDEKİ ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEM SÖYLENEN SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE BU ESNADA OLUŞABİLECEK DİĞER SUÇLARIN BİRLİKTE AKIBETİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
VÜCUTTA KEMİK KIRIĞI OLUŞTURAN BİR YARALAMADA, KIRIĞIN DERECESİNE GÖRE CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKİMLERİN HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE HAKİMLERİ BAĞLAYAN YASA ÜSTÜ KURALLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİSSE DEVRİNDEN SONRA ŞİRKETE AİT BORÇLARDAN SORUMLU OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ ÇEKEN BİR KİMSENİN ÖLMESİ HALİNDE KALAN BORCUNA NE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞ HUKUKUNDA FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLAR VE KARŞILIK ÜCRETLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ALIŞVERİŞ YAPILIRKEN OLUŞAN ZARAR VE BU ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK HAKKINDA TARİHSEL YORUM YAKLAŞIMI EŞLİĞİNDE KISA BİR SOHBET
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ÜZERİNDEN CEZA HUKUKUNDA SUÇA AZMETTİRME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAN BELGELER İLE YAPILAN TÜM İŞLEMLERDE, KAMU HİZMETİ YAPAN NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAKINLARINDAN BİRİNİN ÖLÜMÜNE TAKSİRLE NEDEN OLAN BİRİNE YÖNELİK BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKSİZ KALACAĞI HALLER HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILMADAN YAHUT SİGORTA PRİMİ YATIRILMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER VE BU HAKSIZLIĞI DÜZELTME YOLU OLAN HİZMET TESPİT DAVASI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
DOLANDIRICILIK SUÇU VE BU SUÇUN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (Ceza-Bilişim Hukuku) HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BOŞANMA DAVASINDA EŞİT KUSURLU VE DAHA AZ KUSURLU EŞ AYRIMI VE BU AYRIMIN MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAMANIN KASTEN YARALAMA SUÇUNU MU? YOKSA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU MU? OLUŞTURACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EŞLERİN AYRI YAŞAMASI HALİNDE, HANGİ KOŞULLARDA HANGİ EŞE NAFAKA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ŞÜPHENİN VARLIĞI HALİNDE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN MI, KULLANIMI SUÇUNDAN MI HÜKÜM VERİLMELİDİR ?
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
13
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
14
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
15
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı