Yazı Detayı
08 Ocak 2020 - Çarşamba 23:42 Bu yazı 239 kez okundu
 
KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİNDEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
AV. FURKAN AKTI
 
 

Bugünkü yazımda bir kiracının kiralanan taşınmaz için ödemesi gereken kira bedelini ödememesi halinde ortaya çıkacak durumlardan ve bunların çözüm yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Anlatacağım yöntemin uygulanmasında kiralanan taşınmazın iş yeri yahut ev olması arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemesi halinde; kiraya veren, kiracının borcu için doğrudan icra müdürlüğüne başvurarak ihtarlı ödeme emri göndermesi ve kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi için süre vermesi en hızlı ve ideal olan çözümdür.

Söz konusu takip ilamsız takip niteliğinde olacağı için borçlunun burada 7 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itirazın gereksiz yere yapılması maalesef borçlu adına ek külfetlerin oluşmasına neden olacaktır. Eğer borçlu, kira bedelini ödediğini delillerle ispatlayabilirse 7 gülük itiraz süresi içerisinde itiraz hakkını kullanması gerekmektedir. Bu durumda itirazın kaldırılması için açılacak davada ödediğini ispat edip haksız yere açılan takipten kurtulabilir. Ancak borçlu olan kiracı, hem ödeme yapmamış haldeyse hem de işi yokuşa sürmek adına itiraz ediyorsa, itirazın kaldırılması davası sonucunda itirazı kaldırılacak ve tüm mahkeme ve vekalet masrafları üzerinde kalacaktır. Bu nedenle yapılacak itirazda dikkatli olunması gerekmektedir.

Söz konusu takipte yukarıda bahsettiğim süreler birbiri içerisinde yürümektedir. Ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren her iki süre de başlayacaktır. Kiracı borcunu 30 gün içerisinde ödemez ve itiraz süresi içinde de itiraz etmezse takip kesinleşir ve kiraya veren bir taraftan alacağın tahsili için takibe devam edebilir, diğer taraftan da 30 günlük süre bittikten sonra İcra Mahkemesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir.

Kiracının itiraz etmesi halinde klasik olarak icra hukukundaki itirazı bertaraf etme yollarına başvurulabilecektir. İlamsız tahliye takibi, genel haciz yoluyla yapılan takipten farksız olduğu için, kira alacağının tahsili amacıyla yapılacak icra takibinde mutlaka tahliye talebine yer verilmesi gerekmektedir. Eğer takip talebinde tahliye talebinde bulunulmamış ise kiraya veren icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunamayacaktır. Bu nedenle işlemlerin uzman bir avukat eliyle yürütülmesi her aşamada sağlıklı bir yol izlenmesini sağlayacaktır.

Tahliye istekli icra takibi yapılabilmesi için taraflar arasında kira sözleşmesinin bulunması halinde, kiraya verenin takip talebine yazılı kira sözleşmesinin aslını veya bir örneğini eklemesi ve bundan başka borçlu (kiracı) sayısı kadar örneğini takip talebi ile birlikte icra dairesine vermesi gerekmektedir. Ancak, kiraya verenin kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye takibi yapabilmesi için, yazılı bir kira

sözleşmesi bulunması şart değildir. Yazılı kira sözleşmesi bulunmasa (yani kira sözleşmesi sözlü yapılmış olsa) dahi, ilamsız tahliye yoluna başvurulabilir.

Eğer kiracı, süresinde ödeme emrine itiraz etmezse, kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır ve kiraya veren icra mahkemesinden kiracının tahliyesini isteyebilir. Kiracı, süresinde ödeme emrine itiraz eder ve fakat kira sözleşmesini açıkça kabul ederse veya itirazında kira sözleşmesini açık ve kesin olarak inkar etmezse, kira akdini kabul etmiş sayılır; bu halde, kiraya veren icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve tahliye isteyebilir. Buna karşılık, kiracı ödeme emrine itiraz ederken kira sözleşmesini inkar ederse, kiraya veren icra mahkemesinden tahliye isteyemez; ancak sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekecektir.

Borçlu kiracı tarafından itiraz süresi içerisinde takibe itiraz edilmemesi durumunda kira akdinin varlığı ve talep edilen kira borcu kabul edilmiş sayılacağından takip kesinleşecektir. Her ne kadar takip kesinleşmiş olsa da alacaklı tarafından hemen haciz ve tahliye yoluna başvurulması mümkün değildir. Çünkü borçluya ödeme emrinin tebliğinden itibaren Türk Borçlar Kanunu’na göre 30 günlük ödeme süresi verilmiştir. Alacaklı tarafından bu sürenin de tamamının beklenmesi gerekmektedir. Süresinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu kiracı, yasal ödeme süresi içinde borcunu da ödemezse; kiraya veren alacaklı hem icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyebilir hem de alacağının tahsili amacıyla borçlu kiracının mallarını üzerinde haciz işlemi tesis edebilir.

Ancak tahliye davası sonunda kiralananın tahliyesine hükmedilse de alacaklı tarafından hemen tahliye işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Tahliyenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu tahliye kararının borçluya tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün geçmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçmesinden itibaren cebri icra yoluyla tahliye gerçekleştirilebilecektir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlar doğrultusunda işleyecek süreç meşakkatli ve uzun olabilmektedir. Bu nedenle ev sahibi ve kiracı taraf arasında vukuu bulabilecek bir uyuşmazlıkta herhangi bir hak kaybına uğramamak adına uzman bir avukat aracılığıyla işlemlerinizi yürütmenizi önemle tavsiye ederim. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için avfurkanakti@gmail.com adresinden ve 05538262323 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 
 
 
Etiketler: KİRA, BORCUNU, ÖDEMEYEN, KİRACININ, TAHLİYESİNDEKİ, EN, ETKİLİ, YÖNTEM, HAKKINDA, KISA, BİR, HUKUKİ, SOHBET,
Yorumlar
Diğer Yazılar
COVİD 19(CORONA) SALGINI NEDENİYLE EKONOMİK OLARAK SIKINTIYA DÜŞEN VATANDAŞLARIMIZ, İŞYERİ VEYA EV KİRALARINDA İNDİRİM YAPILMASINI MAHKEME ARACILIĞIYLA İSTEYEBİLECEKTİR
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE TECAVÜZÜN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİBİNİN BAŞVURACAĞI YOLLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ SÖZLEŞMELERİNE EK OLARAK YAPILAN DEPREM VE SAİR SİGORTA POLİÇELERİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE YENİLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KİMDE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME NEDENLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR ARACA, SUÇTA KULLANILDIĞI İHTİMALİNE DAYANILARAK HAKSIZ YERE EL KONULMASI VE ARAÇ SAHİBİNİN TAZMİNAT HAKKI HUSUSUNDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KUSURUN ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLARAK VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYDOLMAYANLARA VE KANUNUN ARADIĞI SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYENLERE VERİLECEK CEZALAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BONO, POLİÇE, ÇEK GİBİ SENETLERİNDEKİ “MALEN” VE “NAKDEN” KAYITLARININ NİTELİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE ALINACAK CEZAYA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN VE YETERLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAĞMA VE HIRSIZLIK SUÇLARININ MEYDANA GELİŞ FARKLARI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EDEPSİZ, AHLAKSIZ ŞEKLİNDEKİ ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEM SÖYLENEN SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE BU ESNADA OLUŞABİLECEK DİĞER SUÇLARIN BİRLİKTE AKIBETİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
VÜCUTTA KEMİK KIRIĞI OLUŞTURAN BİR YARALAMADA, KIRIĞIN DERECESİNE GÖRE CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKİMLERİN HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE HAKİMLERİ BAĞLAYAN YASA ÜSTÜ KURALLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİSSE DEVRİNDEN SONRA ŞİRKETE AİT BORÇLARDAN SORUMLU OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ ÇEKEN BİR KİMSENİN ÖLMESİ HALİNDE KALAN BORCUNA NE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞ HUKUKUNDA FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLAR VE KARŞILIK ÜCRETLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ALIŞVERİŞ YAPILIRKEN OLUŞAN ZARAR VE BU ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK HAKKINDA TARİHSEL YORUM YAKLAŞIMI EŞLİĞİNDE KISA BİR SOHBET
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ÜZERİNDEN CEZA HUKUKUNDA SUÇA AZMETTİRME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAN BELGELER İLE YAPILAN TÜM İŞLEMLERDE, KAMU HİZMETİ YAPAN NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAKINLARINDAN BİRİNİN ÖLÜMÜNE TAKSİRLE NEDEN OLAN BİRİNE YÖNELİK BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKSİZ KALACAĞI HALLER HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILMADAN YAHUT SİGORTA PRİMİ YATIRILMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER VE BU HAKSIZLIĞI DÜZELTME YOLU OLAN HİZMET TESPİT DAVASI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
DOLANDIRICILIK SUÇU VE BU SUÇUN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (Ceza-Bilişim Hukuku) HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BOŞANMA DAVASINDA EŞİT KUSURLU VE DAHA AZ KUSURLU EŞ AYRIMI VE BU AYRIMIN MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAMANIN KASTEN YARALAMA SUÇUNU MU? YOKSA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU MU? OLUŞTURACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EŞLERİN AYRI YAŞAMASI HALİNDE, HANGİ KOŞULLARDA HANGİ EŞE NAFAKA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ŞÜPHENİN VARLIĞI HALİNDE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN MI, KULLANIMI SUÇUNDAN MI HÜKÜM VERİLMELİDİR ?
İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE OLASI NETİCELERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
13
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
14
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
15
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı