Yazı Detayı
07 Kasım 2019 - Perşembe 09:44 Bu yazı 391 kez okundu
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLARAK VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYDOLMAYANLARA VE KANUNUN ARADIĞI SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYENLERE VERİLECEK CEZALAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
AV. FURKAN AKTI
 
 

Günümüzde birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşu, yabancı kurum veya gerçek kişi kendi faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişisel veri elde etmekte, kullanmakta ve daha iyi hizmet sunmak veya ticaret hacmini artırarak ekonominin gelişmesini sağlamak amacıyla daha fazla kişisel veriye ulaşmayı ve üçüncü kişilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Ancak daha fazla kişisel veri işlemeye yönelmek; işlenen kişisel verilerin sağladığı kolaylık ve avantajlar nedeniyle ülke ekonomisine katkı yapmakla birlikte veri güvenliğine dair çeşitli risk ve ihlal ihtimallerini de gündeme getirmektedir. Bu riskler nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2018 yılının Nisan ayında da VERBİS sistemi açılmış ve kanun hükümleri uyarınca veri sorumlularının kayıt yaptırması gerekmektedir.

1-Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir. Bu verilerin özel nitelikli olması halinde diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilen verilerdir.

2-Veri Sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel

kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir. Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne(VERBİS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. VERBİS’e kayıt yaptırması gerekenler:

1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olan gerçek ve tüzel kişiler,

2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler

3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi ve

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıdır.

3-Kayıt İçin Son Tarihler

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olan gerçek ve tüzel kişiler ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler için son kayıt tarihi 31 Aralık 2019’dur.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler için son kayıt tarihi 31 Mart 2020 ve

Kamu Kurum ve Kuruluşları için son kayıt tarihi 30 Haziran 2020’dir.

4-Cezalar Nelerdir?

Sicile Kayıt olması gerekip kaydolmayanlar veya KVKK’ya göre envanterini, aydınlatma metnini, saklama ve gizlilik politikasını, silme ve imha politikasını düzenlemeyenler için ve açık izin almayıp ticaret yaptığı veri alıcılarıyla ve veri işleyenleriyle yaptığı işlemler için gerekli sözleşmeleri yapmayanlar için çeşitli cezalar öngörülmüştür. KVKK’nın 18. Maddesine göre;

· Kanunun istediği koşullara uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

· Kanunun istediği koşullara uygun olarak veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

· Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

· Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmayanlar ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilecektir.

· Yine KVKK’nın 17. Maddesinde, kişisel veriler ile ilgili suçlar hakkında ve veri sorumlularının tuttukları kişisel verileri hazırladığı imha politikasına göre silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’na atıf yapılmış, gerçek kişiler için hapse, tüzel kişiler için faaliyet izninin iptaline varan cezalar öngörülmüştür.

5-Veri Sorumluları Siciline Kayıt Bildiriminin Kapsamı

Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak için başvuru, aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim ile yapılacaktır. Söz konusu bilgiler şunlardır:

§ Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

§ Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

§ Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

§ Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

§ Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

§ Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

§ Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Yukarıda listelenen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin derhal Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, Sicilin güncelliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Veri sorumluları yalnızca veri girişi yapmakla kanunun aradığı şartları yerine getirmiş sayılmayacaktır. Veri sorumluları; mutlaka Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun aradığı şekilde envanter listesini oluşturmalı, aydınlatma metnini, saklama ve gizlilik politikasını, silme ve imha politikasını düzenlemelidir. Ayrıca zorunlu hallerde açık izin prosedürünü uygulamalı, ticaret yaptığı veri alıcılarıyla ve veri işleyenleriyle yaptığı işlemler için kanunun aradığı şekilde sözleşmelerini hazırlamalıdırlar. Konu hakkında detaylı bilgi için 05538262323 numaralı telefondan yahut av.furkanakti@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 
 
 
Etiketler: KİŞİSEL, VERİLERİN, KORUNMASI, KANUNU’NA, UYGUN, OLARAK, VERİ, SORUMLULARI, SİCİLİ’NE, KAYDOLMAYANLARA, VE, KANUNUN, ARADIĞI, SORUMLULUKLARI, YERİNE, GETİRMEYENLERE, VERİLECEK, CEZALAR, HAKKINDA, KISA, BİR, HUKUKİ, SOHBET,
Yorumlar
Diğer Yazılar
COVİD 19(CORONA) SALGINI NEDENİYLE EKONOMİK OLARAK SIKINTIYA DÜŞEN VATANDAŞLARIMIZ, İŞYERİ VEYA EV KİRALARINDA İNDİRİM YAPILMASINI MAHKEME ARACILIĞIYLA İSTEYEBİLECEKTİR
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE TECAVÜZÜN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİBİNİN BAŞVURACAĞI YOLLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ SÖZLEŞMELERİNE EK OLARAK YAPILAN DEPREM VE SAİR SİGORTA POLİÇELERİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE YENİLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KİMDE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME NEDENLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİNDEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR ARACA, SUÇTA KULLANILDIĞI İHTİMALİNE DAYANILARAK HAKSIZ YERE EL KONULMASI VE ARAÇ SAHİBİNİN TAZMİNAT HAKKI HUSUSUNDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KUSURUN ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BONO, POLİÇE, ÇEK GİBİ SENETLERİNDEKİ “MALEN” VE “NAKDEN” KAYITLARININ NİTELİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE ALINACAK CEZAYA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN VE YETERLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAĞMA VE HIRSIZLIK SUÇLARININ MEYDANA GELİŞ FARKLARI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EDEPSİZ, AHLAKSIZ ŞEKLİNDEKİ ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEM SÖYLENEN SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE BU ESNADA OLUŞABİLECEK DİĞER SUÇLARIN BİRLİKTE AKIBETİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
VÜCUTTA KEMİK KIRIĞI OLUŞTURAN BİR YARALAMADA, KIRIĞIN DERECESİNE GÖRE CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
HAKİMLERİN HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE HAKİMLERİ BAĞLAYAN YASA ÜSTÜ KURALLAR HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİSSE DEVRİNDEN SONRA ŞİRKETE AİT BORÇLARDAN SORUMLU OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
KREDİ ÇEKEN BİR KİMSENİN ÖLMESİ HALİNDE KALAN BORCUNA NE OLACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
İŞ HUKUKUNDA FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLAR VE KARŞILIK ÜCRETLERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ALIŞVERİŞ YAPILIRKEN OLUŞAN ZARAR VE BU ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK HAKKINDA TARİHSEL YORUM YAKLAŞIMI EŞLİĞİNDE KISA BİR SOHBET
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ÜZERİNDEN CEZA HUKUKUNDA SUÇA AZMETTİRME HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAN BELGELER İLE YAPILAN TÜM İŞLEMLERDE, KAMU HİZMETİ YAPAN NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
YAKINLARINDAN BİRİNİN ÖLÜMÜNE TAKSİRLE NEDEN OLAN BİRİNE YÖNELİK BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKSİZ KALACAĞI HALLER HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILMADAN YAHUT SİGORTA PRİMİ YATIRILMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER VE BU HAKSIZLIĞI DÜZELTME YOLU OLAN HİZMET TESPİT DAVASI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
DOLANDIRICILIK SUÇU VE BU SUÇUN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (Ceza-Bilişim Hukuku) HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BOŞANMA DAVASINDA EŞİT KUSURLU VE DAHA AZ KUSURLU EŞ AYRIMI VE BU AYRIMIN MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
BİR KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAMANIN KASTEN YARALAMA SUÇUNU MU? YOKSA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU MU? OLUŞTURACAĞI HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
EŞLERİN AYRI YAŞAMASI HALİNDE, HANGİ KOŞULLARDA HANGİ EŞE NAFAKA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
ŞÜPHENİN VARLIĞI HALİNDE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN MI, KULLANIMI SUÇUNDAN MI HÜKÜM VERİLMELİDİR ?
İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE OLASI NETİCELERİ HAKKINDA KISA BİR HUKUKİ SOHBET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
13
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
14
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
15
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı